Why Football !

Adam Chuang, expat bij ASML, geeft aan waarom hij zijn zoon Jones laat kennismaken met voetbal bij VA Toppers.

Why Football?

Coming to the Netherlands and work as a foreign expat meaning that I have to bring […]